Velkommen til Store Muregaard

Store Muregaard ligger på Bornholm mellem Klemensker og Olsker, cirka 17 km. fra Rønne.

Her finder du en af Bornholms største producenter af smågrise.

På Store Muregaard fødes størstedelen af de smågrise, som bliver fedet op og solgt som Bornholmergrisen.

Udover svineproduktionen drives agerbrug og skovbrug.

Store Muregaard er ejet og drevet af Brian Kofoed, som er uddannet agrarøkonom.

Denne hjemmeside er udarbejdet med støtte fra Det Europæiske Fællesskab
og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.